Polskie Stowarzyszenie Freeskiingu

Przy którym stopniu zagrożenia lawinowego można bezpiecznie wyjść w góry?

W 1993 roku organizacje współpracujące w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Służb Ratunkowychzgodziły się wprowadzić jednolitą skalę zagrożenia lawinowego. Określa ona poziom zagrożenia zewzględu na prawdopodobieństwo wystąpienia i potencjalną wielkość lawin. Skala ma pięć stopni, przyczym należy pamiętać, że wzrost zagrożenia lawinowego ma charakter stały i nieproporcjonalny.


W komunikacie lawinowym, w ramach którego ogła-szany jest stopień zagrożenia lawinowego, znaleźć
można także informacje na temat wysokości i wystawiewzględem kierunków świata, gdzie zagrożenie będzie szczególnie wysokie, czy też głównych problemów la-winowych występujących danego dnia (np. czy wzrost temperatury będzie miał wpływ na wzrost zagrożenia,albo czy zagrożenie związane jest z działaniem wiatruitd.). Trzeba jednak pamiętać, że jest to komunikat dlabardzo dużego obszaru, a informacje w nim zawarte trzeba umieć odnieść do planowanej trasy, a także wy-korzystać przy miejscowej ocenie sytuacji. Stopnie zagrożenia nie mogą być zatem traktowane jak świa-tła na drodze: zielone – jedź, czerwone – stój.

Jesienią 2019 roku PZU i kursylawinowe.pl przeprowadziły ankietę wśród osób uprawiających różneaktywności górskie. Ankietowani proszeni byli m.in. o wskazanie stopnia zagrożenia lawinowego, przyktórym ich zdaniem można bezpiecznie wyjść w góry. Połowa ankietowanych stwierdziła, że żaden zestopni nie oznacza, że jest bezpiecznie. 21% odpowiedziało, że nie wie lub nie pamięta, 15% wskazałona pierwszy a 5% na drugi stopień zagrożenia lawinowego.„Nigdy nie możemy – szczególnie zimą – mówić o „bezpiecznym” wyjściu w góry. Możemy tylko mówićo tym czy ryzyko podczas planowanego wyjścia jest dla nas do zaakceptowania, czy też nie.


By zaś móc odpowiedzieć na to pytanie musimy nauczyć się to ryzyko oceniać.” – tłumaczy Jan Krzysz-tof, Naczelnik TOPR i opiekun merytoryczny akcji kursylawinowe.pl, w ramach której w Tatrach organizowane są szkolenia dla turystów pieszych, skiturowców i snowboardzistów - „Wypadki lawinowemogą mieć miejsce już przy pierwszym stopniu. Uniknięcie wypadku jest wtedy co prawda najłatwiejsze,ale wymaga to wiedzy i czujności. Pierwszy i drugi stopień zagrożenia lawinowego to zazwyczaj 2/3 zimy. Stąd i najwięcej osób, które uprawiają sport i turystykę w górach w takich warunkach. Chyba niedo końca zdając sobie przy tym sprawę, że to ryzyko wypadku jest jednak realne. Niski stopień i małailość śniegu często usypiają czujność, a przecież pierwszy stopień, to również zagrożenie lawinowe. Warto w tym miejscu przypomnieć, że do dwóch wypadków lawinowych tej zimy doszło w listopadziei grudniu przy pierwszym stopniu zagrożenia lawinowego i stosunkowo niewielkiej ilości śniegu.

Wydawać by się mogło, że znacznie mniej korzystne warunki do uprawiania turystyki panowały w kolej-nych miesiącach, kiedy opadom towarzyszył bardzo silny wiatr. Faktycznie przekładało się to na wzrost zagrożenia lawinowego jednak nie dochodziło do zdarzeń, w przypadku których konieczna byłaby po-moc ratowników. Jak komentuje Naczelnik TOPR - „W tym sezonie mamy albo okres głębokiego zała-mania pogody i krótkotrwałego wzrostu zagrożenia, które w naturalny sposób ograniczają nasze plany, albo sytuację całkiem korzystną pod względem zagrożenia lawinowego. To znaczy taką, w której ewen-tualne błędy w podejmowanych decyzjach nie kończą się źle. Myślę też, że wiedza turystów jest po prostu coraz większa. Dziś w Tatrach powyżej 1900 m n.p.m. obowiązuje 3 stopień zagrożenia lawinowego. Pokrywa śnieżnana wielu stromych stokach jest związana umiarkowanie bądź słabo. Wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy małym obciążeniu dodatkowym. W niektórych przypadkach duże lawiny mogą schodzić sa-moistnie. Warunki do uprawiania turystyki są w znacznej mierze niekorzystne, a poruszanie się po górach wymaga doświadczenia i umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego\".

Więcej informacji o aktualnych warunkach znaleźć można na stronach:

 

www.topr.pl

www.gopr.pl

www.hzs.sk

Więcej informacji o akcji PZU kursylawinowe.pl:

www.kursylawinowe.pl

www.facebook.com/lawiny

www.youtube.com/kursylawinowepl

www.instagram.com/kursylawinowe.pl

Sponsor tytularny: PZU

Akcję wspierają: Black Diamond, Armada Skis, Primus, Uvex, Odlo, Garmin, Pieps

Partner akcji: TOPR

Region partnerski: Kaunertal

Organizacja: PSF, Snow PR