Polskie Stowarzyszenie Freeskiingu

Władze

Zarząd 

 

Prezes - Andrzej Lesiewski 

Z-ca Prezesa - Wojciech Sanecki 

Członek Zarządu - Tomek Wawszczyk